Verdens hellige skrifter

Hvordan kan Koranen studeres på et universitet?

Hjertelig velkommen til gjesteforelesningen "Hvordan kan Koranen studeres på et universitet?"med stipendiat ved UiO Nora Sunniva Eggen torsdag 19. mars kl9.15-11 på rom B3-007 (UiA, Gimle...

Hallgrim Berg om Koranen og jødene

"Dessutan har Koranen klare påbod om korleis ein skal ta seg av jødane ..." Hallgrim Berg, "Israel, Vesten ogverdikampen," Fædrelandsvennen2. mars

LeRon Shults om Jesus, hellige skrifter og identiet

Idet jeg merker at kaffen er i ferd med å bli kald,anbefaler jeg, med varm entusiasme,LeRonsrykende ferske bloggpost Book Discussion: "Seeking the Identity of Jesus"der han lager enintere...

Om å ikke vise, ikke tale, ikke kikke, ikke pynte i hellige skrifter (eller: litt om kvinner i hellige skrifter)

Paulus første brev til korinterne 11,2-16:2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus e...

Seminar om hermeneutikk og hellige skrifter på UiA 4. september (og gamle damer, åtte pitabrød og Israel)

Professor LeRon Shults har bedt meg lede et seminar om hermeneutikk og hellige skrifter på UiA 4. september.Seminaret står i dialog medseminarrekkenVerdens hellige skrifter, og jeg jobber for tiden...

Verdens hellige skrifter, foreløpig program høsten 2009

Sted: Sørlandets Kunstmuseum26. august kl. 19.00-21.00 Religionshistoriker Bente Groth Tanak og Talmud, jødedommens hellige skrifterRepons: Kulturelt innslag 7. oktober kl. 19.00-21.00Forfatter Kår...

Vara om hellige skrifter

"Å sidestille for eksempel Koranen med Bibelen i norsk skole hører ingensteds hjemme."(Oddvar Skaia, Fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Fædrelandsvennen 6. februar)

Verdens hellige skrifter, oppdatert program for våren

Onsdag 11. februar, kl 19.00-21.00 på Universitetet i Agder(Gimlemoen, auditorium B1-001)Professor Jens Braarvig,Verdens hellige skrifter: en oversiktOnsdag 18. mars, kl 19.00-21.00 på Sørlandets K...

Jens Braarvig til Universitetet i Agder

Professor Jens BraarvigOnsdag 11. februar kommer professor Jens Braarvig til Universitetet i Agderfor åmarkere startskuddetfor en forelesningsrekke om Verdens hellige tekster, som er et samarbeid m...
hits