Teologi

Determinisme, predestinasjon, fri vilje og sånt - i disse biologi-tider

Hvis man virkelig tar inn over seg hvor biologisk determinert et menneske er,med sin kropp og sitt sinn, med sine disposisjoner osv., får ikke da disse endeløse filosofiske og teologiske debattene ...

Katolsk Forum, Kristiansand: Program våren 2010

Onsdag 10. februarProfessor i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet Bernt T. Oftestad Oppløpet til Det andre Vatikankonsil - oppbrudd og tradisjonOm de bevegelsene i kirken på 1900- tallet som forb...

Theological truth as we run

In the long run the theological truth might be that there is no infinte, no God or divine matters, indeed no specifically theological truth. Religious symbols, then, would be thoroughly spurious in...

Øh ... nei

Is there any way of making a case by citing a source that simply settles the issue? Robert Neville, A Theology Primer, 11Øh ... nei.Årstein Justnes, A Theological Branntomt
hits