Dødehavsrullene/Qumran

Dødehavsrullene - deres innhold, historie og betydning

Løp og kjøp! Nå er den ute!

Dødehavsrullerne - innhold, historie og betydning

Mens den norske utgaven av den fellesnordiske boken om Dødehavsrullene nå er in press, er det naturlig å lede oppmerksomheten hen mot den danske, redigert av Bodil Ejrnæs og utgitt på Anis forlag. ...

Dødehavsrullene: et langt svangerskap nærmer seg slutten

DødehavsrulleneÅrstein Justnes Under produksjonhttp://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-588-9&kat=32481

Sjokk og vantro i Damaskus

Jeg befinner meg nå et sted mellom sjokk og vantro, Qumran-faglig speaking, uten at jeg helt kan si om jeg er nærmest sjokk eller tettest påvantro. I den norske oversettelsen til Damaskusskriftet e...

Avhandlingen publisert ("Det e boka mi!")

Og så det som ... kremt ... ingen har ventet på: Justnes, ÅrsteinThe Time of SalvationAn Analysis of 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness...

Dead Sea Scrolls scholar's son arrested in NY

Av og til overgår det virkelige liv alt du måtte forestille deg i din fantasi. Se på dette: NEW YORK - A New York City lawyer who is the son of a Dead Sea Scrolls scholar was arrested Thursday, acc...

Symposium ved Universitetet i København: Qumran Cave 4 Texts Reconsidered

Qumran Cave 4 Texts ReconsideredInternational symposium on Dead Sea ScrollsUniversity of CopenhagenJune 16-18 2009The main focus of the symposium is the group of manuscript fragments from Qumran Ca...

IOSOT 2010 webpage opened - og et vakkert navn

Hanne von Weissenberg, den finske qumranforskeren med dette navnet som får meg til å tenke på landlige slott, store rom badet i sollys og dekte bord i hager innrammet av lave grønne hekker, melder ...

Forelesningen "Kildekritikk, Bibelen og Dødehavsrullene"

De som ønsker å få tilsendt powerpointpresentasjonen til forelesningen "Kildekritikk, Bibelen og Dødehavsrullene" (EX-101 Ex fac., humanoiravarianten), som jeg holdt nå nettopp, kan konta...

Dødehavsrullene på nett

"Hittil har bare noen få forskere hatt tilgang. Nå skal alle få titte på Dødehavsrullene på internett."Det erVårt Land som melder dette. Selv om det første er nonsens,er det siste utrolig...

Qumran Movement in Second Temple Period - sommerkurs ved Universitetet i Helsinki

Den finske qumanforskeren Jutta Jokirantaforteller at Universitetet i Helsinkii tidsrommet5.-21. august tilbyr et sommeremnekalt Qumran Movement in Second Temple Period. Innhold"The course is ...

Åpent seminar på UiA: Funn som forandrer Bibelen: Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen

(Kilde Vårt Land)25.-26. august arrangeres det et spennende åpent seminar om Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen på UiA, med flere av forskerne som er engasjert i Bibelselskapets revisjon...

To hittil ukjente bibelfragment fra Qumran publisert, og Anders Aschim fersket i å bruke utropstegn!

På mandag brukte Anders Aschim (www.qumran.no) utropstegn - og det med god grunn. Han skriver, mellom anna:"På heimesida til Institute for Judaism and Christian Origins har James H. Charleswor...

Rainer Riesner og Søren Holst om Gabriels åpenbaring

Jim West har lagt ut en kort kommentar på sin blogg fra professor Rainer Riesner om Gabriels åpenbaring . Se http://jwest.wordpress.com/2008/07/17/rainer-riesner-on-gabriels-vision-or-the-messiah-t...

Update: Stephen Cook om Gabriel's Vision

Det går veldig bra med Gabriels åpenbaring for tiden! Messias, oppstandelse - but there is more!Stephen Cooksetter i en velskrevet bloggpost fra 10. juli fokus på linje 21, der han mener å se spor ...

Israel Knohl om "Gabriel Revelation"

De av dere som er interessert i Israel Knohls lesning av Gabriel('s) Revelation, vil trolig ha glede av å lese hans artikkel "In three days,you shalllive", som ble publisert i avisen ...

The Vision of Gabriel/Gabriel's Revelation - igjen!

Det er blusset oppnye diskusjonerom teksten som jeg tidligere har omtalt som The Vision of Gabriel,på internettdiskusjonsgruppen ANE-2.Både den hebraiske teksten og engelsk oversettelse finnes på h...

Qumran-dagene 26.-27. mai: update

Utkastene til kapitlene som skal drøftes tirsdag 27. maisendes ut på mail onsdag 21. mai. Storheter som professor Hallvard Hagelia og førsteamanuenseneIvarogTor Vegge hartilsagt sitt nærvær.Alt sku...

Program for Qumran-dagene 26.-27. mai

Mandag 26. mai kl. 19.15-20.30Gjesteforelesning, UiAFørsteamanuensis PhD Torleif Elgvin: "Hadde ulike israelitter ulike 'bibler' frem til nytestamentlig tid?" (Auditorium B3 001)T...

Om å lete etter tekster for å støtte en hypotese som er basert på tekstene man skal finne

I artikkelen "Rewriting Rubrics: Sacrifice and the Religion of Qumran" i Religion in the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and related literature; eds. Collins, John J. an...

Kunsten å parafrasere en tekst du ikke har lest

Ganske oftenår jeg leser litteratur innenfor bibelfag eller dødehavsrullene, kommer en gammel kjenning på besøk. Han nikker stillferdig til meg,pakker ut sin banankake og setter den på pulten ved s...

Korpsmusikk: urent i Qumran

Jeg begynner virkelig å like disse qumranittene. I møte med teksten 4Q274 (4QPurification Rules A) kjenner jeg at kjærligheten til dem tiltar, og at graden av identifikasjon øker. For dere som kjen...

Renhet og hellighet - som egg og dosis!

Finnes Gud? Hvor kommer det onde fra? Er aspartam skadelig? Hva sier en kvinne egentlignår hun er stille? Hva er andrestemmens funksjon, rent sosiologisk? Er kombinasjonen murerfag og religionsfilo...

Qumran-dager på UiA 26.-27. mai

Torleif Elgvin, Nordens fremste kjenner av Dødehavsrullene og medlem av det internasjonale teamet som publiserte tekstene, kommer til UiA 26.-27. mai. Kvelden 26. mai skal han holde en gjesteforele...

Om viktigheten av å gå på do, før man drar på leir

Det skal bare være frivillige krigsmenn, åndelig og kroppslig fullbårne, og rede til dagen for hevn. ... Det skal ... være en avstand mellom leirene og latrinene på omkring to tusen alen, slik at i...

Kan man ta en salme seriøst som informant?

Litt vel flåsete overskrift, jeg innrømmer det. Problemstillingen er imidlertid alvorlig ment og dypt følt, men den bør tydeliggjøres. Hva slags informasjon har vi egentlig tilgang til i salmetekst...

The Authoritativeness of Scriptures in Ancient Judaism: The Contribution of the Dead Sea Scrolls and Related Literature

I forbindelse med Qumran-guru Florentino García Martínez's avgangarrangeres det et symposiumi Groningen 28.-29. april, med et felt så imponerende at du ikke vil tro dine egne brilleglass - lang...

Salme - ved dagens slutt (4Q521 2 ii)

1 ... himmel og jord skal adlyde hans salvede, 2 [og intet so]m er i dem, skal vike bort fra de helliges forskrifter. 3 Fatt mot, dere som søker Herren og tjener ham! 4Visstvil dere finne ham i det...

Weston W. Fields: The Dead Sea Scrolls: A Short History

Jeg har akkurat fått ei ny bok på min pult, The Dead Sea Scrolls: A Short History, oger rett og slett euforisk. Dette er en utrolig lekker liten rakkar på kun 128 sider. Rikt illustert og med utrol...

Gratis utgave av Dead Sea Discoveries

Finnes det noe slikt som en gratis lunsj? Jepp, det gjør det.Men hva er sjansene for atblodsugerforlaget Brill vilta på kjøkkenforkleet og diske opp? De er små de! Sjansenefor å bli kidnappet avUFO...

Society of Biblical Literature, eller: Fem grunner til å reise til Boston

Min førsteopponent fra doktorgradsdisputasen oppmuntret meg til å presentere min selvvalgte forelesning "Rethinking the notion of Predestination in light of the Dead Sea Scrolls"på det år...

John Strugnell død

Den store Qumran-forsker John Strugnell døde 30. november, 77 år gammel. Strugnell var en ekstraordinær filologisk begavelse,medekstraordinært store problemer(bl a alkoholisme og manisk depressiv l...

Disputas

Disputasen er overstått - og jeg er lettet. Alt er selvsagt som før - men jeg har en byrde mindre i livet mitt, og er nå klar til å påføre meg en ny.Anders Aschim har gitt etveldig vennligsinnet re...

Selvvalgt forelesning: Forestillingen om forutbestemmelse i Dødehavsrullene og i Det nye testamente

Æ og kompisan' mine har tatt en sjefsavgjørelse. Min selvvalgte forelesning blir om forestillingen om forutbestemmelse i Dødehavsrullene og i Det nye testamente. Har noen noen freshe perspektiv...

Finnes det nytestamentlige tekster blant Dødehavsrullene?

I to av de elleve huleneved Qumran fant man greske tekster,nærmere bestemti hule 4 og hule 7. Allerede i 1972 hevdet José O'Callaghanatflereav tekstene fra hule 7 inneholdt tekster fra Det nye ...

Hva vil dere egentlig vite om Dødehavsrullene?

Jeg sitter og forbereder en gjesteforelesning jeg skal ha på mandag om Dødehavsrullene, på Ansgar Teologiske Høgskole. På kun45 minutter skal jegfylle elleve huler oguttallige krukker med innhold, ...

Guided rundtur i Qumran-ruinene sammen med Anders Aschim

Jeg har nettopp tatt den virtuelle rundturen i Qumran-ruinene som finnes på siden qumran.no.Den anbefales! Du finner denher http://www.qumran.no/taarn/8bNN.html

"Warriors Once Occupied Dead Sea Scrolls Site" -- du tror det ikke før du får 3D!

I en populær artikkel som bærer overskriftens navn,publisert påsiden Live Science, sies det at ny forskning viser at "Fierce warriors once occupied the famous complex where the Dead Sea Scroll...

Mye om Dødehavsrullene

Det elskede og hatede tidsskriftet Biblical Archaeology Review,som redigeres av denkontroversielle Hershel Shanks,har samlet mye godt stoffom Dødehavsrullene samt en rekke fine ressurser på www.bib...

Qumran-rullene og kanon

Mai/juni-utgaven av Biblical Archaeology Review er en himmelreise. Dette nummeret markerer 60-årsjubileet for funnet av Dødehavsrullene. I tillegg til et morsomt intervju med Frank Moore Cross, er ...

Doktorgradsavhandlingen: jeg har fått en kommisjon

Et brev fra Det teologiske menighetsfakultet, fra i slutten av mai,forteller meg at kommisjonen som skal vurdere min doktoravhandling nå er nedsatt. Det er en flott kommisjon, som består av profess...

Programmet til IOQS-kongressen 16.-18. juli 2007

Jeg skulle egentlig deltatt på årets kongress til the International Organization for Qumran Studies, i Ljubljana, Slovenia.I årlotjegimidlertiddet ekteskapsfaglige gå foran det Qumran-faglige.Jeg i...

Å visualisere en fjern fortid: The Qumran Visualization Project

Prosjektet The Qumran Visualization Project springer ut fra et svært kompetent miljø i USA, med den anerkjente professoren William Schniedewind i spissen. Jeg er - for å være helt ærlig - ikke så v...

Verdens første forskerseminar om The Vision of Gabriel

The Vision of Gabriel ble publisert for første gang i mars i år.Teksten er en steininskripsjon sombestår av 87 til tider fragmentariske linjer, skrevet med blekk(!).Vi kjenner ingen andre antikke t...

Om å være i Oslo, med penger, pga en liten tekst, men med et ego på størrelse med New York

Nå er jeg i Oslo igjen, denne gangen med penger. Spørsmålene presser på - i alle fall hvis man har behov for å fremstå som litt filosofisk og interessant: er jeg egentlig noe lykkeligere nå, enn da...

Fotografier av Qumran-tekster og virtuelle reiser

De aller flesteQumran-tekstene er tilgjengelige online, dels som fotografier, dels som transkripsjoner. Jeg anbefaler sidene til The Israel Museum, somrett og slett eren teknologisk himmelreise.Der...

Innføringsartikler om Dødehavsrullene (og kan noen fortelle meg hvordan jeg får til å plassere teksten til høyre for bildet?)

Qumran-guru Torleif Elgvin, som på bildet overutstråler en visdom som verden knapt har sett maken til,har lagt ut en rekke innføringsartikler om Dødehavsrullene på http://staffeldtsgate.no/pub/qumr...

Veiledning med professor Hans Kvalbein

Torsdag og fredag hadde jeg gode samtaler med min veileder professor Hans Kvalbein. Vi går stadig for innlevering av avhandlingen 16. mai. Igjen drøftet vi om 4Q521 2 ii 4-8 skal leses presentisk e...

Artikkel om funnet av Dødehavsrullene i Toronto Star

Det står enedruelig introduksjonsartikkel om funnet av Dødhavsrullene i dagens utgave av Toronto Star: 60 years and still scrolls a mystery. I denne artikkelen både tegner og forteller storheter so...

Levering av avhandling, eggedosis og flagg

Professor (Raske-)Hans Kvalbein har nå sendt meg min avhandling med sine margnotater. I sitt følgebrev anbefaler han 16. mai som en fin frist for innlevering, med påfølgende feiring neste dag med e...

Torleif Elgvin og Anders Aschim - og en blogg

Norges to fremste forskere på Dødehavsrullene er Torleif Elgvin og Anders Aschim.Torleif er en av verdens ledende Qumran-forskere, og har de siste femten årene publisert enimponerende mengeartikler...

Min veileder Hans "Turbo" Kvalbein

Professor Hans Kvalbein har nå lest min avhandling - på én uke (!) - og tilbakemeldingen hanser på vei i posten.Hans signaliserer at "frelsens dag" nærmer seg, men at han vil ha noen endr...

60 år siden funnet av Dødehaverullene

På 60 årsdagen for funnet av Dødehavsrullene var detet bursdagsintervju med Torleif Elgvin,Nordens trolig fremste kjenner av rullene,i P2 radio. Dette er vel verdt å høre.www.nrk.no/nyheter/kultur/...

Dødehavsrullene/Qumran

Etter en sølibatær uke -in every ways - på Sta. Katharinahjemme i Oslo, klarte jeg i dag å få ferdig et utkast til min doktoravhandling The Time of Salvation: An analysis of 4Q246, 4Q521 and 4Q215a...
hits