november 2008

De unge spør om Øst og Vest

De unge spør: "Øst og Vest e'kke fiender i år; kan vi tro at det er sant?"Vi svarer:"Vi skjønner ikke dette helt. Dere kommer med enpåstand, men spør Oss om dere kan tro at den e...

Dagen da Tom Larsen ble den syvende reinkarnasjon av Gali Brathmaraputratundra

Det var blitt den tiden av året da revisor Tom Larsen kjente at han bare måtte bort - fra jobb, familie ogbarn.Overmannet av livet selv satte han seg, som så mange ganger før,i bilen og kjørte til ...

De unge spør om Obama og Osama

De unge spør: "Hvordan skal vi klare å skille mellom Barack Obama og Osama bin Laden?"Vi svarer: "Obama er han som alltid hilser."

Rettferdighetens tid (4Q215a) - skrevet av Obamas oldemor?

Det virker som om kling-klang-frasene Barack Obamahar spredd rundt seg med de siste månedene, kan spores direkte tilbake til hule 4 i Qumran. Hva vet vi? Var det hans oldemor (Hjertrud Obama?) som ...
hits