september 2007

Jesusstatue eller min mor på lystavle?

Her på palmekysten drøfter man om man skal sette opp ei kjempestor Jesusstatue som fredfullt skal ta imot bilister fra fremmede kommuneridet de kjører over Varoddbroa. Jeg vil ikke si noe negativt ...

Doktoravhandling og Jesus på universitetet

Det er en fin kveld for studier av Dødehavsrullene. Jeg fikk oppløftende mail fra Det teologiske menighetsfakultet i ettermiddag. Kommisjonen som har lest min doktoravhandling, er enig om at den er...

Finnes det nytestamentlige tekster blant Dødehavsrullene?

I to av de elleve huleneved Qumran fant man greske tekster,nærmere bestemti hule 4 og hule 7. Allerede i 1972 hevdet José O'Callaghanatflereav tekstene fra hule 7 inneholdt tekster fra Det nye ...

Om å dekonstruere ei badebukse

Tenk deg: Du er innleid til å åpne et svømmestevne. Du skal kaste glans overheila dridenog si noe bevinget. Med ave innfor oppdraget og nervøs som en gullfisk i et overfylt boblebadpresterer du - i...

Obospill for fred

Tynget av at jeg er så lite engasjert i verdens ve og vel, har jeg født frem en visjon:Jegvil bruke ett år av mitt livpå å reise rundt i verdenog spilleobo for fred. Jeggår for de tøffeste konflikt...

Hva vil dere egentlig vite om Dødehavsrullene?

Jeg sitter og forbereder en gjesteforelesning jeg skal ha på mandag om Dødehavsrullene, på Ansgar Teologiske Høgskole. På kun45 minutter skal jegfylle elleve huler oguttallige krukker med innhold, ...

Om å bli uthengt av kollega eller venn - eller begge deler samtidig

Hans Hodne, som da han var midlertidig ansatt ved Høgskolen i Agder, var en ydmyk og lojal tjenestemann, bruker nå Statens gode stillingsvern som sin rustning når han frimodig henger ut sin sjef me...

Oppdatering: Destimulating the penetrated body

Inspirert av kroppsprosjektet mitt har en gruppe kjønnsforskere nå hengt seg på forskningsprosjektet med delprosjektet De-stimulating the penetrated body.Jeg begynner virkelig å få tro på dette.

Nytt forskningsprosjekt: Reconstructing the deconstructed body in a post-colonial world

Æ og non kamerata får faktisk ikke sove. Vi ligger og vrir oss i senga. Tankene strømmer på:Hvorfor sier vi at vi er kristne, til tross for at vi egentlig tviler på alt? Ikke godt å si. Vi har valg...

Når reisen er selve målet

De gamle sa alltid at reisen er selve målet, eller at selve reisen er målet. Poenget er i alle fall at man ikke kan bruke "selve" på begge steder.På grunn av denne vranglærenfikk jeg 2,5 ...

Om å gå på kino (gjesteblogg av ein a' kompisan mine)

Vi skulle på kino. Jeg ville se noe gøy, ogkoble av fraalt alvoret tilværelsen gir meg. Du ville se noe dypt, og koble deg på tilværelsens alvor. Jeg ville le, du ville gråte. Jeg ville ha noe godt...

Siste: UiA tilbyr caddy til alle professorer

Er du universitets- eller høgskoleansatt? Er du lei av åaldri finne penn når du skal notere noe? Er du leiav å tørke av tavla etter undervisningstimene dine? UiA har funnet løsningen og tilbyr nå c...

Guided rundtur i Qumran-ruinene sammen med Anders Aschim

Jeg har nettopp tatt den virtuelle rundturen i Qumran-ruinene som finnes på siden qumran.no.Den anbefales! Du finner denher http://www.qumran.no/taarn/8bNN.html

Forskningsdagene: Åpent seminar 26. sept.: "Jesus på Universitetet"

Jesus på UniversitetetÅpent seminar onsdag 26. sept. kl 1900-2100 rom B2-004Seminaret drøfter forskjellige beskrivelser og bilder av Jesus i lys av Dødehavsrullene, Det nye testamentet og kirkefedr...

Seminar under Forskningsdagene 25. sept: "Å forske mellom himmel og jord"

Åpent seminar ved Universitetet i Agder Tirsdag 25. september 2007 kl. 13.00-15.00 Auditorium B3-007 Å forske mellom himmel og jord Teologisk og etisk arbeid blir best når forskerne kjenner til stu...

"Æ va våt, du gav mæ håndkle ..." (Gjesteblogg ved Ottar Michaelsen)

Æ va sulten, og du ga mæ mat Æ va tørst, og du ga mæ kaffe Æ va våt, og du ga mæ håndkle Æ va fattig stipendiat, og du ga mæ lønn (i himmelen...?) Æ va slem, og du ga mæ snillheit Æ va dum, og du g...

De unge spør: "Er det sant at du har blitt bestemor, Årstein?"

De unge spør: "Er det sant at du har blitt bestemor, Årstein?"Visvarer(stolt): "JA! Faktisk! Det er utrolig. Vi, en mann på 37 år, har blitt bestemor! Slå den!"De unge: "Me...

Sosialistisk ungdom lanserer ny sang for de aller minste

Dere gamle! Husker dere søndagsskolehiten "Når Jesus kommer og banker på ditt hjerte"?Sosialistisk ungdomlanserer i disse dagen en ny sang for de aller minste, som jeg nærmest føler er et...

Stor dag på Protestfestivalen

Det er en stor dag på protestfestivalen i dag. Sjekk ut programmet på http://www.protest.no/articlelist.aspx?m=48&amid=126Jeg anbefaler særlig debatten kl. 21 på Victoria Pub, Markens gate, om Den ...

De unge spør: "Hvorfor blir folk kristne?"

De unge spør: "Hvorfor blir folk kristne?"Vi svarer: "Det er det sikkert mange grunner til. I noen tilfellersynesårsakssammenhengen imidlertid åpenbar:"Jacob: "Skal vi noe ...

Når Israelsmisjonen går av skaftet

I lederen "Se Herrens gjerninger" av Rolf Gunnar Heitmann i siste nummer av Misjonsblad for Israel (nr 4, 2007), som jeg av en eller annen grunn får tilsendt, serveres en av de mest kroni...
hits