august 2009

Engler og demoner

Etter å ha sett filmen Engler og demoner må jeg bare si: Man kanmene hva man vil om Den katolske kirke, men de er i alle fallnoen killere på å lage natursti!(Takk til Arve Bækkelund for inspirasjon...

Årstein fra Justnes eller Paulus fra Tarsus?

Hvem er dette? Årstein fra Justnes eller Paulus fra Tarsus? En av kollegene mine påstår at jeg trolighar fått feil navn. I blame it on the hårfeste ...Eller kan likheten skyldes at jeg rett og slet...

"Milde øyne følger deg fra morgen til kveld" - Robert C Neville skaper behov for en ny snåsamannssang

Jeg har lest en del av den amerikanske teologen og religionsfilosofen Robert C. Neville i sommer. Dette er avanserte greier, og jeg har de siste ukene lidd store teologiske og eksistensielletap. Ro...
hits