juli 2007

Topp 30-liste over de mest innflytelsesrike bloggene om religion

Helene Mikkelsentipser om a certaintopp 30-liste over de mest innflytelsesrike bloggene om religion på nettet, som avisen Vårt Land plubliserte for et par dager siden. God fornøyelse!

Nytt forskningsprosjekt om den historiske Jesus

På diskusjonsgruppen X-Talk tipser Gordon Raynal om et nytt forskningsprosjekt om den historiske Jesus.Sammensetningen av forskerfellesskapet rundt dette prosjektet ersærlig interessant,siden det b...

The Jewish Bible: Delimitation and Use. Forskerseminar i Århus: 11.-12. sept.

Hele fire og fire helenordmenn skal delta på en liten konferanse om Den jødiske bibel og kanonproblematikk i Århus 11.-12. september: Corinna Körting (OK da,hun er tysk, men er professor påMenighet...

How Jesus's Apostle Opposed Rome's Empire with God's Kingdom

Jeg leser en anmeldelse av John Dominic Crossans og Jonathan L. Reeds bok How Jesus's Apostle Opposed Rome's Empire with God's Kingdom (San Francisco: HarperCollins, 2004) skrevetav utm...

Jotun.no

Sukk. Det er bare å innrømme: Min kone har en mann og mine barn har en far som må inn på www.jotun.nofor å få veiledning, bare hanskal male noen bord rundt vinduene.Spørsmålene mine er uttallige: S...

Mye om Dødehavsrullene

Det elskede og hatede tidsskriftet Biblical Archaeology Review,som redigeres av denkontroversielle Hershel Shanks,har samlet mye godt stoffom Dødehavsrullene samt en rekke fine ressurser på www.bib...

Muntlig tradisjon: per definisjon publikumsvennlig!

Øivind Andersen skriver i artikkelen jeg allerede harnevnt,med referanse til Pausanias II.23.6, at et typisk trekk ved muntlig tradisjonsformidling er "at formidleren tenderer til å gi publiku...

The End of Biblical Studies - ja, intet mindre

BokenThe End of Biblical Studies må kunne karakteriseres som provoserende - ja dobbeltfrekk. Den argumenterer rett og slett for å legge ned hele den akademiske disiplinen Biblical Studies. Hvorfor?...

Qumran-rullene og kanon

Mai/juni-utgaven av Biblical Archaeology Review er en himmelreise. Dette nummeret markerer 60-årsjubileet for funnet av Dødehavsrullene. I tillegg til et morsomt intervju med Frank Moore Cross, er ...

Nytestamentprofessor Gerd Lüdemann kvester pavens Jesusbok - i ny bok

Nytestamentprofessor Gerd Lüdemann kvester pavens Jesusbok isin nye bok Das Jesusbild des Papstes. Boka kommer ut på tysk med det første. En engelsk utgave vil også se dagens lys før vi skriver 200...

Muntlige kilder hos Pausanias og i Det nye testamente

Jeg har begynt å lese en artikkel som jeg fikk av min tidligere gresklærer professor Øivind Andersen forsnart 10 år siden. Artikkelen heter "Pausanias' Kunnskapskilder" (I Hellas med ...

Er tiden moden for en egen reisehåndbok for kvinner?

Hvorfor er det slik at kvinner alltid vil se toalettet først uansett reisemål oguansett severdighet? Tar du dem med til pyramidene i Egypt, vil de se toalettet først. Reiser du med dem til Eiffel-t...

Doktorgradsavhandlingen: jeg har fått en kommisjon

Et brev fra Det teologiske menighetsfakultet, fra i slutten av mai,forteller meg at kommisjonen som skal vurdere min doktoravhandling nå er nedsatt. Det er en flott kommisjon, som består av profess...

Utvikling av nye metoder i bibelfaget, av AE og non kompisa

AE og non kompisa jobber med et prosjekt som handler om nye metoder for tekstfortolkning/eksegese. Vi skal foran og bak teksten, over og under den, men villikevel vaere hovud och inte svans!Vi soek...

Versailles og svigerfars hytte

Ogsaa i dag trosset vi SVs feriehaandbok som anbefalte sloeyd og vevverksted i en fylkeskommunalkontekst i en av Paris forstader.Vi dro i stedet til Versailles. I 1668 begynte Solkongen himself, al...

Det gaar daarlig med Myren gaard, veldig daarlig faktisk, og litt om SVs feriehaandbok

Etter en dag paa museet i Louvre sitter jeg med en foelelse av at Myren gaard har moett sin overmann. Forspranget synes uendelig!Etter seks dager i Pariskan man nesten faainntrykk av at "der h...

De unge spør: "Hva er verst av å føde barn og å ta av sprosser?"

De unge spør: "Hva er verst av å føde barn og å ta av sprosser?"Vi svarer: "Endelig et modent spørsmål og en god sammenligning fra dere unge! Vi tror nok smerten er omtrent lik, selv...

"The Literacy of Jesus the Carpenter's Son" - en anbefaling!

Jeg har nettopp lest ferdig Tor Vegges artikkel "The Literacy of Jesus the Carpenter's Son: On the Literary Style in the Words of Jesus," Studia Theologica 59 (2005), 19-37. "Det...

Programmet til Protestfestivalen 1.-9. september klart!

Programmet til årets protestfestival, Bare døde fisker følger strømmen, er nå publisert på http://www.protest.no/articlelist.aspx?m=2Innrøm det: Du har ikke venta på dette en plass, fordi du er så ...

Ralph Martin, tidlig gudstenestefeiring og 2 Kor 1,20-21

Jeg har sagt dette tidligere; men illustrerer det for dere igjen: 1 Vi vet veldig lite om hvordan de første generasjoner av kristne feiret gudstjeneste. 2 På grunn av og på tross av dette viser man...

De unge spør: "Hvordan finner man den rette?"

De unge spør: "Hvordan finner man den rette?"Vi svarer: "Dere unge skulle ikke være så opptatt av å finne den rette. Dere burde heller forsøke å være den rette selv. Så, en vakker da...

De unge spør: "Hva er ekte skjærlighet?"

De unge spør: "Hva er ekte skjærlighet?"Vi svarer: "Er det OK om vi svarer med en sang?"De unge: "Kom igjen!"Vi: "Da vil vi gjerne få sitere tre vers fra sangen &...

Bauckham: Jesus and the Eyewitnesses del 3 (gjestebloggserie ved Morten B. Klepp)

Må historie og teologi skille lag?Her kommer dilemmaet som har møtt kristen teologi i kjølvannet av jakten på den historiske Jesus: Må historie og teologi skille lag ved dette punktet hvor den kris...

Skjærgården i Lillesand: en nøkkel til de virkelig store spørsmål?

Tanker etter en nydelig ettermiddagi Blindleia:Hvis skjærgården i Lillesands er blitt til som et resultat av tilfeldigheter, vil jeg takke og priseTilfeldigheten og gjøre den til min gud:Æ vilprise...

Bauckham: Jesus and the Eyewitnesses del 2 (gjestebloggserie ved Morten B. Klepp)

Finnes det en skjult Jesus bak evangeliene?Alt forandrer seg likevel når historikere mistenker at disse tekstene skjuler den virkelige Jesus for oss, i beste fallved at de gir oss et historisk bild...
hits