mai 2009

Avhandlingen publisert ("Det e boka mi!")

Og så det som ... kremt ... ingen har ventet på: Justnes, ÅrsteinThe Time of SalvationAn Analysis of 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness...

De unge spør om refusering og om Gud (også) har skjegg

De unge spør: "Har det noengang hendt at du har refusert deg selv? At du har skrevet noe som var så på dypet ubrukelig at selv ikke du våget å publisere det? Vi er ganske sikre på at svaret på...

Å vise finger mens man leser

Pleier du også å vise finger når du leser? Med begge hendene? Slutt med det! Nå!Det gjør noe med deg. "Students in a lab who were asked to hold out their middle fingers while reading a story a...

Samfunnets takkesalmer [1QHa] 11,35-36

Sukk, jeg erfarer at kolonne- og linjenummereringen i vår ellers utmerkedeoversettelse av Samfunnets takkesalmer/Hodayot i Dødehavsrullene (Verdens hellige skrifter) kommuniserer dårlig med de andr...
hits