mai 2008

Om å ende sine dager mellom K- og L-seksjonene på UiAs bibliotek

I auditorioum 1 på Det teologiske menighetsfakultet henger det bilder av fordums professorer på rekke og rad. Mon tro om det finnes tilsvarende billedrekkeri bibliotekarenes pauserom på UiA, med bi...

Barbapapa og kanonproblematikken

Jeg har akkurat vært og hørt Torleif Elgvin snakke om Qumran-tekstene og den gammeltestamentlige kanon, konkret:"Hadde ulike israelitter ulike 'bibler' frem til nytestamentlig tid?&quo...

Joseph Ratzinger: Jesus fra Nasaret

Jeg har tidligere ganske kort kommentert Gerd Lüdemannssterke kritikk av pavensJesus-bok. Jf. http://justnes.blogg.no/1185692171_nytestamentprofessor_.htmlJeg ser nå at professor Hans Kvalbein vedM...

Qumran-dagene 26.-27. mai: update

Utkastene til kapitlene som skal drøftes tirsdag 27. maisendes ut på mail onsdag 21. mai. Storheter som professor Hallvard Hagelia og førsteamanuenseneIvarogTor Vegge hartilsagt sitt nærvær.Alt sku...

Thaddeus als Dopfelsmartler

Den tyske operagruppen Disippel-Jugend er i disse dager ute med en ny opera, Thaddeus als Dopfelsmartler (Thaddeus som dobbeltsmarting), derden relativt ukjente disippelen Thaddeus fremstillessom J...

Program for Qumran-dagene 26.-27. mai

Mandag 26. mai kl. 19.15-20.30Gjesteforelesning, UiAFørsteamanuensis PhD Torleif Elgvin: "Hadde ulike israelitter ulike 'bibler' frem til nytestamentlig tid?" (Auditorium B3 001)T...
hits