april 2009

4 Esra tett på livets grunnvilkår

4 Esra 9,38: "Mens jeg talte slik i mitt hjerte, så jeg meg om, og jeg fikk se en kvinne på min høyre side. Hun klaget ...";-)

What would Bjarne Håkon Hanssen do? (WWBHHD?)

"Det er ikke sjelden jeg tenker: Hva ville Bjarne Håkon gjort?" Hadia Tajik til Fævennen 18. april

Var evangelisten Lukas en jøde?

Mange norskebibelforskere blir liksom litt ekstra glade når de ser spor av jødiske tradisjoner eller jødisk tankegods i Det nye testamente. En gang skal jeg skrive en artikkel om dette fenomenet. J...

The Secret om overvekt ("Si meg hva du tenker, så skal jeg kunngjøre din BMI")

Jeg er uten ord. Read this: Hvis noen er overvektig, er grunnen at de har tenkt "tjukkastanker", enten de nå var klar over det eller ikke. En person kan ikke tenke "tynne tanker"...

Secrets about The Secret

Jeg leser for tiden kultboka The Secret, og kjenner veldig på at den gjør meg urolig. For meg personlig erboka først og fremst et ganske ulykkelig gjensyn med 80-talls teologien til fremgangsteolog...

Curling som ulykkelig kjærlighet, mystikk og apofasi som ressurs

"Folkekirken er fortsatt preget av det du kan kalle en "curlingmenighet"; man er så opptatt av at alle skal kunne skli inn, at man serverer et budskap blottet for friksjon og utfordr...

De unge spør: "Forbanner du tidens elv?"

De unge spør: "Forbanner du tidens elv?"Vi svarer: "Nei! Det gjørVi aldri!""Fokker du til den, eller disser du den på noen måte?""Nei, Vi prøver tvert imot åleve ...

Reiseregninger i et større teologisk og psykologisk perspektiv

Og nå en godbit til dere psykologer der ute: Hver gang jeg har skrevet en reiseregning -- noe som er utrolig knotete her ved UiA -- og sendt den videre,føler jeg det nærmest som om jeg har gjort en...
hits