mars 2007

Hvordan overleve på forskerseminar når du ikke har lest fremlegget? En guide!

De fleste forskerseminarer er i praksis drøftinger av artikkelutkast som deltakerne har fått utsendt på forhånd. Hverdagen er travel, og ofte rekker man rett og slett ikke å forberede seg ordentlig...

Gresk 30. mars: ikke et sete var tørt!

I dag delte jeg ut eksamensoppgaven som ble gitt i fjor. Et lettelsens sukk gikk gjennom klassen. Grepet leste studentene oppgaven. Og jeg overdriver ikke: man kunne høre en knappenål falle til gul...

Når skal Ove Aunli få sin egen sokk?

Jeg fryser notorisk på beina og går stort sett med Ulvangsokker eller Marit-Justnes-sokker. Jeg har prøvd Bjørn Dæhlie-sokken, men den når ikke opp. Men hvorfor har vi ikke noen Ove Aunli-sokk? Jeg...

Levering av avhandling, eggedosis og flagg

Professor (Raske-)Hans Kvalbein har nå sendt meg min avhandling med sine margnotater. I sitt følgebrev anbefaler han 16. mai som en fin frist for innlevering, med påfølgende feiring neste dag med e...

Lebbeus Taddeus - disippelkretsens svar på Dole?

Har du hørt om Lebbeus Taddeus? Ikke det? Har du hørt om Peter, Jakob og Joahnnes? Klart du har! Gutta som ble med Jesus opp på fjellet i Matt 17! Har du hørt om Thomas? Definitivt! Disippelen som ...

Josefus, Gunnar Haaland og stemning

Gunnar Haaland er Norges fremste Josefus-kjenner. I høst doktorerte han på avhandlingen "Beyond Philosophy: Studies in Josephus and His Contra Apionem". Denne avhandlingen ble på doktorgradsmiddage...

Gresk 28. mars: Forskjellen mellom palørgresk og gresk i ånd og sannhet

Hm. Lange setninger, partisipper, innskutte bisetninger, når skal trengselen ende? Når skal Tor Hauken høre våre rop? Hvor lenge, Tor? Hvor lenge?I dag signaliserte jeg at vi må perfeksjonere våre ...

... og Gud skilte lyset fra mørket, Offentlig sektor fra Privat sektor

Du kan vel dine klassikere? slik som skapelsesberetningen fra 1 Mos 1. Denne historien er blitt fortolket om og om igjen. Johannes leser den på nytt igjen i Joh 1, med Jesus som tolkningsnøkkel og ...

Gresk 26. mars: Fra A4 til A3-format/Kampen mot O-fag

Om jeg har lagt på meg? For å være helt ærlig, ja, men det er ikke det temalinjen handler om. Vi er blitt så gode til å analysere nå at det er nødvendig å kopierelesestykkene opp i A3 for at viskal...

Sleiphetsflertall/sleiphetspluralis - kategorien grammatikkene glemte?

Hørt om sleiphetspluralis? Ikke det nei. Det er en grammatisk kategori som mange bruker, men som jeg har opptaget. Dette gjør meg litt Columbus-aktig. Han oppdaget jo også noe som mange brukte ...F...

Torleif Elgvin og Anders Aschim - og en blogg

Norges to fremste forskere på Dødehavsrullene er Torleif Elgvin og Anders Aschim.Torleif er en av verdens ledende Qumran-forskere, og har de siste femten årene publisert enimponerende mengeartikler...

Min veileder Hans "Turbo" Kvalbein

Professor Hans Kvalbein har nå lest min avhandling - på én uke (!) - og tilbakemeldingen hanser på vei i posten.Hans signaliserer at "frelsens dag" nærmer seg, men at han vil ha noen endr...

Gresk 23. mars: æ trivs i kommunen!

Leksjon 13, lesestykke A: Det går bra for tiden. Vi leser fortere, de grammatikalske kategoriene sitter bedre og Tor Hauken har mindre på hjertet. I denne leksjonen introduserte han et nytt bøyning...

Gresk 21. mars: Leksjon 12 - et tilbakelagt stadium

Vi erkjenner og bekjenner: Leksjon 12 har ikke lenger makt over oss; vi har allerede lagt den bak oss. Leksjon 12 - hvor er din brodd, hvor er din seier? Rent grammatikalsk var denne leksjonen en o...

Portprøven utsatt til [trommevirvel] fredag 13. april

Kjære grekere! I samråd med klassen har jeg funnet det mest tjenlig å utsette portprøven til fredag 13. april. Siden jeg også er bortreist den dagen, unngår vi å miste en undervisningstime ved å gj...

... også bindevokalen, den lærte du meg!

Vers:Vil du gå ut døra om jeg sier til deg: elyon, elyes, elye - min venn?Vil du regne for glemt alt som jeg skrev til deg: elyomen, elyete, elyon - med mammas penn! Kor: Mange minner forsvinner ut...

Gresk 19. mars: om å løfte på flikenblad for å se hva som rører seg under!

Temalinjen min er faktisk fra et omsorgsprogram i Filadelfia radio på slutten av 80-tallet. Pastor Svartdal hadde hatt en flott innledning om 1. Mosebok 2-3. Han hadde snakket om Gud som søkte samf...

Imperativ - ekteskapets modus?

Får du ikke helt taket på imperativ? Hva med å gifte seg? Litt voldsomt sier du? Å? sier jeg; er ikke du heltidsstudent da?Lørdag morgen i det justnesenske hjem kan tjene til å illustrere forskjell...

Bilde: et krav fra tusener på tusener

Tusener på tusener har kontaktet meg og bedt meg legge ut et bilde. Her kommer det. (Er det deg, mor? Det var noe kjent med stemmen i noen av telefonsamtalene og i setningsoppbygningen i noen av ma...

Gresk 16. mars: Leksjon 11 - visst var det aorist der!

Det første som møtte oss i leksjon11 var en aorist 2, denne dragartisten som kler seg ut som imperfektum, men som egentlig er aorist - in disguise! Men Tor Hauken hadde trøstende ord i grammatikkde...

Ragnar Leivestad (1916-2002): stor greker, stor poet

På greskemnet vårt bruker vi Nytestamentlig Gresk Grammatikk av Ragnar Leivestad. Dette er en gammel slager, utgitt allerede i 1972, og revidert og kraftig forbedret av Bjørn Helge Sandvei, Menighe...

Gresk 14. mars: Hvor var aoristen, Tor Hauken?

I lesningen av stykkene i 10B tok vi særlig opp infinitivsbruken. Enkelt sagt brukes infinitiv på gresk som subjekt, objekt og adverbial. Når den har et eget subjekt, står dette i akkusativ. Tekste...

Når engelsk blir et spørsmål om liv og død

Instituttet har denne uken et veldig hyggelig besøk av David Armstrong fra Belfast, som skal undervise på flere av våre emner. (Nei, jeg vet ikke om han har folk i familien som har gått på månen, s...

Gresk 12. mars: aorist - ikke for pyser!

Tre kjepphester: Skal man bli god i gresk må man (1) prioritere vokabular (glosepugg) og (2) så tidlig som mulig få kontroll påsyntaktisk analyse. Viktig er også (3)formlæren, de uttallige bøynings...

Klassisk gresk ved Høgskolen i Agder

Ved HiA leser ikke studentene nytestamentlig gresk (koine gresk), men klassisk gresk. Som gammel gresklærerved Ansgar Teologiske Høgskole har jeg sansen for dette. På Ansgar var det faktisk et prob...

60 år siden funnet av Dødehaverullene

På 60 årsdagen for funnet av Dødehavsrullene var detet bursdagsintervju med Torleif Elgvin,Nordens trolig fremste kjenner av rullene,i P2 radio. Dette er vel verdt å høre.www.nrk.no/nyheter/kultur/...

Dødehavsrullene/Qumran

Etter en sølibatær uke -in every ways - på Sta. Katharinahjemme i Oslo, klarte jeg i dag å få ferdig et utkast til min doktoravhandling The Time of Salvation: An analysis of 4Q246, 4Q521 and 4Q215a...

Velkommen til min blogg!

Velkommen til min blogg.Jeg heterÅrstein Justnes (arstein.justnes@hia.no) og erinstituttleder ved Institutt forreligion, filosofi og historieved Universitetet i Agder. Jeg er gift med Nina og har t...
hits