Institutt for religion, filosofi og historie

Lydfiler: Compassion, Hermeneutics and Religious Boundaries

Påhttp://www.transformingcompassion.typepad.com/kan dere nå laste ned Nevilles og Shults forelesninger fra fredagens seminar som lydfiler.

Stemningsbilde fra fredagens Neville-seminar

Med unntak av mitt eget paper hadde vi et svært godt seminar om Hermeneutics, Compassionand Religious Boundaries på UiA på fredag. Neville skriver mye om the finite/infinite contrast, og bildet ned...

Braarvig om "Greske guder og den kristne Jesus"

"Greske guder og den kristne Jesus" Gjesteforelesning vedprofessor Jens Braarvig Universitetet i Agderonsdag 11. februarkl 10.15-12Rom D3-006 (tredje etasje i "campingvogna")All...

Desire and Theology: Konferanse 26.-28. mars

Professorene LeRon Shults (UiA)og Jan Olav Henriksen (MF/UiA) inviterer tilkonferansen Desire and Theology på Det teologiske menighetsfakultetet 26.-27. mars, med en lukket sesjon kun for forskere ...

Terje Mesel (ordentlig) doktor!

Kollega Terje Mesel forsvarte i går sin doktoravhandling for den medisinske doktorgraden på en utrolig overbevisende måte.Lesmer på http://www.med.uio.no/disputaser/m-o/mesel-terje.xmlJeg klipper i...

Gjesteforelesning med Jack R. Lundbom ved UiA 10. sept

10. september kommer den internasjonalt anerkjente gammeltestamentleren Jack Lundbom til UiA for å holde en åpen gjesteforelesning med tittelen What is a prophet? Begivenheten finner sted kl. 11.15...

Hvordan bør man studere Bibelen ved UiA i 2008?

Hvordan bør man studere Bibelen i 2008, på UiA? Gir det mening å ha et eget obligatorisk emne som heter bibelkunnskap påBachelor ireligion, etikk og kultur, slik vi har i dag,eller bør de bibelske ...

"Møtet mellom islam og kristendom i Norge". Gjesteforelesning 12. mars ved professor Oddbjørn Leirvik

Professor Oddbjørn Leivik kommer til UiA onsdag 12. mars (kl. 13.15-15.00)for å gjesteforelese om "Møtet mellom islam og kristendom i Norge". På kvelden skal han delta på Katolsk forum og...

Blogg om Asia-studiet

Flere dere av dere som leser denne bloggen har nok oftetenkt: "Det hadde vært morsomt å se hvordan en ordentlig blogg så ut!" Det kan jeg vise dere i dag. En av studentene på Asia-studiet...

Doktoravhandling og Jesus på universitetet

Det er en fin kveld for studier av Dødehavsrullene. Jeg fikk oppløftende mail fra Det teologiske menighetsfakultet i ettermiddag. Kommisjonen som har lest min doktoravhandling, er enig om at den er...

Forskningsdagene: Åpent seminar 26. sept.: "Jesus på Universitetet"

Jesus på UniversitetetÅpent seminar onsdag 26. sept. kl 1900-2100 rom B2-004Seminaret drøfter forskjellige beskrivelser og bilder av Jesus i lys av Dødehavsrullene, Det nye testamentet og kirkefedr...

Seminar under Forskningsdagene 25. sept: "Å forske mellom himmel og jord"

Åpent seminar ved Universitetet i Agder Tirsdag 25. september 2007 kl. 13.00-15.00 Auditorium B3-007 Å forske mellom himmel og jord Teologisk og etisk arbeid blir best når forskerne kjenner til stu...

Jesus og forskningen, åpent seminar under Forskningsdagene

Forskningsdagene er i år lagt til 21. -30. sept.Høgskolen i Agder kommer til å markere dagene slik: http://forskningsdagene.hia.no/La meglyse med laserpennen til en av kompisan mine**pået åpent sem...

Master i religions- og kristendomsstudier: ledige plasser

Du tror jeg tuller, men det gjør jeg ikke. Du sier det er for godt til å være sant, og det er det. (Dufortellerogså at du kommer fra små kår,fra ei lita grend oget lite småbruk,at din far jobbet og...

HiA blir Universitet 1. sept, men ADH er ikke død!

Har akkurat vært på pressekonferanse på HiAmed Djupedal og følge: Her ble det proklamert at HiA blir universitet 1. september. UiAs logo ble presentert med pomp og prakt,akkompangert av et enslig &...

Program for Forum for teologi og filosofi, høsten 2007

Ansatte ved Institutt for religion, filosofi og historie, Ansgar Teologiske Høgskole og Mediehøgskolen har i en årrekke hattet fellesforum hvor vi drøfter artikkel- og bokutkast. DetteForum for teo...

Nytt institutt ved Høgskolen i Agder: Institutt for religion, filosofi og historie

[FAGOTTSOLO] Fra i dag blir instituttene Institutt for teologi og filosofi og Institutt for historie slått sammen til et nyttstorinstitutt, under min (host ...) vise ledelse. Jeg forbyr dere å tenk...
hits