Gresk

Introduksjon til BDAG 3

... hvis det ennå er grekere tilbake på jorden: Rodney Decker har lagt ut en utrolig nyttig powerpointintroduksjon tilBDAG 3 på http://www.ntresources.com/documents/BDAG_IntroClass.ppt#256,1,Introd...

Appellbrev til støtte for klassiske fag ved NTNU

Studenter ved NTNU mobiliserer mot avgjørelsen om å legge ned gresk som fag ved NTNU. Leserne av denne bloggen oppfordres til å støtte dem ved å signere den digitale underskriftkampanjen. Her er br...

Opptaksbrev til nye greskstudenter

Æ og non kompisa, som har skikkelig peiling, har i dag jobbet frem et nytt forslag til opptaksbrevfor nye greskstudenter. Vi har prøvd å kombinere Offentlig sektors kulde og profesjonalitet, med fa...

Stemningsbilde fra lesegruppen i gresk

Hunden Ismene (nederst mot venstre) har akkurat bjeffet litt om bruken av dativ hos Homer og trer ydmykt til siden førspørsmålene melder seg.Lyset i vinduet er Betlehemsstjernen. Øverst til høyre s...

Det var fylkesmannen som drepte mesteren!

Jeg har nettopp vært på gresk lesegruppe hos familien Hägg. For tiden leser vi teksten Paulus og Thekla. I kveld hadde jeg noe henimot en åpenbaring. Hallvard Hagelia hadde lest og oversatt. Neste ...

Vis meg gloseesken din, og jeg skal si deg hva du hadde på grillen St. Hans-aftenen 1973

Alle overtramps far, bloggfaglig speaking,Morten Klepp, har i dag arvet esken min med hebraiske, greske og latinskegloser.Her skjuler det seg gloser fra etmellomfag i gresk, et mellomfag i hebraisk...

Greskeksamen samt kysk og kjølig profesjonalitet

Henny og jeg har nå sensurert greskeksamene og levert listen på eksamenskontoret. Vår frist var 6. juni kl. 12.00, altså i morgen. Før den tid kan jeg rett og slett ikke si noen ting. Derfor utstrå...

Greskeksamen: 4 timer (og "Banan for omsorg")

På eksamenskontorets nettsider står det at greskeksamenen er på 5 timer. Det er feil; den varer kun i 4 timer, slik det står i Studiehåndboken. Jeg har bedt eksamenskontoret om å rette dette opp. D...

Gresk 30. april: Den siste olje

I dag sluttet vi sirkelen, satte siste spiker i kisten, pakket ned fagott og notestativ osv. Det var definitivt tid for Den siste olje. Portprøven klarerte tre nye kandiater for eksamen. (Juhu! som...

Gresk 27. april: Hjemkomsten (Ho Nostos) og raljering over futurm

Her slutter vår ferd, i leksjon 19, ved hjemkomsten. Vi har reist - til sjøs og til lands. Vi har kriget og herjet. Én av oss, Filip,ble blind underveis, men Asklêpios, Hellas svar på Snåsamannen, ...

Gresk 25. april: Asklêpios viser seg for Filip!

I lesestykke 18A får Filip storfint besøk i templet. Asklêpios viser seg for ham mens han sover,** rører ved ham og helbreder hans øyne.Vi finner en beslektet beretning i Jesaia 6, hvor Gud viser s...

Gresk 23. april: mi-verb, en av greskens skyggesider

I første time leste vi 17B, som viste seg å være et grusomt gjensyn med teksten fra portprøven. Men vi tok oss greitt frem i teksten. Vi merket oss særlig infinitivsformen iénai,som kommer av verbe...

Gresk 20. april (og sorgen over å bli gammel)

I dag dro vi igjennom resten av grammtikken i leksjon 17, og leste lesestykke 17A. Det var mye å glede seg over for en gammel** gresklærer: gode greskprestasjoner blant studentene og hæli' frek...

Presisering av hvilke lesestykker i Logos Attikos som ikke er pensum

[Intens trommevirvel - for dette har dere ventet på lenge:] Følgende lesestykker i Logos Attikos er ikke å anse som pensum: 11B, 12B, 15B, 18B og 19B.

Kontinuasjon portprøve i gresk

Det blir anledning til å ta opp igjen portprøven fredag 27. april kl. 11.00-13.00, altså umiddelbart etter gresktimene. Jeg anbefaler egentlig alle studentene å ta denne prøven og på denne måten få...

Gresk 18. april: Var jeg litt sur?

Ja, tenk jeg var det! Jeg var litt skuffet over resultatet av portprøven! Altså: Vi gikk igjennom portprøven i dag. Den åpenbarte svært mange huller i vår kunnskap, og vi har derfor mer enn nok å g...

Gresk 16. april: Hvile og tigerbalsam

En ånd av godhet og tilfredshet møtte meg i dag da jeg kom inn i klasserommet. Det var tydelig at studentene ennå hadde effekt av Hennys trøsterunde på fredag. I dag begynte vi på leksjon 16. Det s...

Paulus og Theklas gjerninger - og bjeffing på hekstameter

"Æ og non' kamerata" har ei lesegruppe i gresk hvorvi for tiden leser "The Acts of Paul and Thecla". Vi samles ca hver tredje ukeihjemmet tilHenny og TomasHägg --lesegruppas...

Gresk 11. april: "Gjør døren høy, gjør *porten* vid!"

Vi brukte litt tid på å snakke om portprøven til fredag, og ble enige om å gå for en slags "lavterskeleksamen". Det vil si en oppgave som er så lik en eksamensoppgave som mulig, men med e...

Påskenøtter med mening

Mens studenter som studerer tøysefag som nordisk, idrett og utbytterfaget juss i disse dager lettsindig staker seg innover vidda,navigerer greskstudentene mot et annet mål, på ei anna vidde.En av s...

Gresk 30. mars: ikke et sete var tørt!

I dag delte jeg ut eksamensoppgaven som ble gitt i fjor. Et lettelsens sukk gikk gjennom klassen. Grepet leste studentene oppgaven. Og jeg overdriver ikke: man kunne høre en knappenål falle til gul...

Gresk 28. mars: Forskjellen mellom palørgresk og gresk i ånd og sannhet

Hm. Lange setninger, partisipper, innskutte bisetninger, når skal trengselen ende? Når skal Tor Hauken høre våre rop? Hvor lenge, Tor? Hvor lenge?I dag signaliserte jeg at vi må perfeksjonere våre ...

Gresk 26. mars: Fra A4 til A3-format/Kampen mot O-fag

Om jeg har lagt på meg? For å være helt ærlig, ja, men det er ikke det temalinjen handler om. Vi er blitt så gode til å analysere nå at det er nødvendig å kopierelesestykkene opp i A3 for at viskal...

Gresk 23. mars: æ trivs i kommunen!

Leksjon 13, lesestykke A: Det går bra for tiden. Vi leser fortere, de grammatikalske kategoriene sitter bedre og Tor Hauken har mindre på hjertet. I denne leksjonen introduserte han et nytt bøyning...

Gresk 21. mars: Leksjon 12 - et tilbakelagt stadium

Vi erkjenner og bekjenner: Leksjon 12 har ikke lenger makt over oss; vi har allerede lagt den bak oss. Leksjon 12 - hvor er din brodd, hvor er din seier? Rent grammatikalsk var denne leksjonen en o...

Portprøven utsatt til [trommevirvel] fredag 13. april

Kjære grekere! I samråd med klassen har jeg funnet det mest tjenlig å utsette portprøven til fredag 13. april. Siden jeg også er bortreist den dagen, unngår vi å miste en undervisningstime ved å gj...

... også bindevokalen, den lærte du meg!

Vers:Vil du gå ut døra om jeg sier til deg: elyon, elyes, elye - min venn?Vil du regne for glemt alt som jeg skrev til deg: elyomen, elyete, elyon - med mammas penn! Kor: Mange minner forsvinner ut...

Gresk 19. mars: om å løfte på flikenblad for å se hva som rører seg under!

Temalinjen min er faktisk fra et omsorgsprogram i Filadelfia radio på slutten av 80-tallet. Pastor Svartdal hadde hatt en flott innledning om 1. Mosebok 2-3. Han hadde snakket om Gud som søkte samf...

Imperativ - ekteskapets modus?

Får du ikke helt taket på imperativ? Hva med å gifte seg? Litt voldsomt sier du? Å? sier jeg; er ikke du heltidsstudent da?Lørdag morgen i det justnesenske hjem kan tjene til å illustrere forskjell...

Gresk 16. mars: Leksjon 11 - visst var det aorist der!

Det første som møtte oss i leksjon11 var en aorist 2, denne dragartisten som kler seg ut som imperfektum, men som egentlig er aorist - in disguise! Men Tor Hauken hadde trøstende ord i grammatikkde...

Ragnar Leivestad (1916-2002): stor greker, stor poet

På greskemnet vårt bruker vi Nytestamentlig Gresk Grammatikk av Ragnar Leivestad. Dette er en gammel slager, utgitt allerede i 1972, og revidert og kraftig forbedret av Bjørn Helge Sandvei, Menighe...

Gresk 14. mars: Hvor var aoristen, Tor Hauken?

I lesningen av stykkene i 10B tok vi særlig opp infinitivsbruken. Enkelt sagt brukes infinitiv på gresk som subjekt, objekt og adverbial. Når den har et eget subjekt, står dette i akkusativ. Tekste...

Gresk 12. mars: aorist - ikke for pyser!

Tre kjepphester: Skal man bli god i gresk må man (1) prioritere vokabular (glosepugg) og (2) så tidlig som mulig få kontroll påsyntaktisk analyse. Viktig er også (3)formlæren, de uttallige bøynings...

Klassisk gresk ved Høgskolen i Agder

Ved HiA leser ikke studentene nytestamentlig gresk (koine gresk), men klassisk gresk. Som gammel gresklærerved Ansgar Teologiske Høgskole har jeg sansen for dette. På Ansgar var det faktisk et prob...
hits