Forskning

The Uses of Hell: Konferanse ved Universitetet i Bergen 4.-5. august

Fra Universitetet i Bergen går det i disse dager ut bud om en internasjonal konferanse, også åpen for studenter, om helvete. Programmet er spennende,og alt tyder på atkonferansenkommer til å bli al...

Lys over døden fra Dødsskyggens dal/Privat sektor ;-)

Førstelektor Reidar Salvesen ved Ansgar Teologiske Høgskole (også timelærer ved HiA), som erenlysende stjerne på Privat sektors stummende mørke nattehimmel,harvalgt døden som emne forsitt doktorgra...

Å gjenkjenne at en viktig frist er i ferd med å nærme seg

Salme 106:17: "Jorden oplot sig og slukte Datan og skjulte Abirams hop"Hvordan kan man gjenkjenne at en viktig innleveringsfrist er i ferd med å nærme seg? Jo, dataen krasjer. Min maskin ...
hits