Det nye testamente

Dahls Matteuskommentar tilgjengelig i elektronisk utgave

Salige Nils Alstup Dahl (som faktisk likner litt på min bror på dette bildet) Jeg ser nå at min (ungdommelige) bearbeidelse avNils Alstrup Dahls Matteuskommentar(Matteusevangeliet[Haugesund: Akade...

... no real hights: The less emotional Jesus

In John ... Jesus is demonstrably less emotional than in the synoptic gospels, and one suspects that this aspect of his characterization fits with John's insistence that Jesus was the incarnati...

Martin Hengel død

I dagfikk jegmail fra professor Jostein Ådna ved Misjonshøgskolen iStavangermed den sørgelige nyheten om at Tübingens ruvende nytestamentler Martin Hengel døde for to dager siden. Ikke minst siden ...

Var evangelisten Lukas en jøde?

Mange norskebibelforskere blir liksom litt ekstra glade når de ser spor av jødiske tradisjoner eller jødisk tankegods i Det nye testamente. En gang skal jeg skrive en artikkel om dette fenomenet. J...

Richard Bauckham: pensjonist -- for lengst!

Morten Kleppmann har gjort meg oppmerksom på at Richard Bauckham har gått over i pensjonistenes rekke -- og det for hele to år siden. Jeg er definitivt ikke så oppdatert på NT-forskning som jeg ald...

Om å være kjempesinna

"For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre." (Gal 3,13b)

Beskrivelsen av prester i evangeliene og spørsmålet om datering

I dag har jegbrukt litt tid på å gå etter de versene i de fire evangeliene som nevner prester, i en eller annen fasong. Helt ubeskyttet vil jeg si at jeg synes det er slående hvor stereotypedisse b...

Larry Hurtado er ikke sommervikar i TOTO!

Larry Hurtado - smak på navnet. Er du enig i at det høresut som ensom er utplasserttil å kore for TOTO? En mann med korrespondansekurs i perkusjon, som blir leid inn på timebasis til konserter,men ...

Bad news for Judas: han e visst slemmemaijnn lell!

Einar Thomassen, professor i religionshistorie ved universitetet i Bergen (og flink fyr), slår ifølge dagens utgave av Vårt Land fast at Judas var forræder likevel.So what! sierdu.Jo, dette dreier ...

Litt om Jesus, formhistorie og det å kaste mat

Siden den gifte manns kanskje primære lodd er å rydde og å vente, har jeg ryddet og ventet en del i sommer.Jeg har bl a ryddetpå hjemmekontoret og bl a ventet i Dyreparken, i parker (norske og fran...

Muntlig tradisjon: per definisjon publikumsvennlig!

Øivind Andersen skriver i artikkelen jeg allerede harnevnt,med referanse til Pausanias II.23.6, at et typisk trekk ved muntlig tradisjonsformidling er "at formidleren tenderer til å gi publiku...

Muntlige kilder hos Pausanias og i Det nye testamente

Jeg har begynt å lese en artikkel som jeg fikk av min tidligere gresklærer professor Øivind Andersen forsnart 10 år siden. Artikkelen heter "Pausanias' Kunnskapskilder" (I Hellas med ...

Når de gamle sier "The Christian Church was born in song"

Har du hørt de gamle si"The Christian Church was born in song"? Det har nemlig jeg. Jeg har også lest det flere ganger. Det er Ralph Martin som er opphav til dette utsagnet, tror jeg, han...

Når Henrik Ibsen og Brynjolf Bjarme kupper 2 Joh 1

"Den eldste hilser den utvalgte husfrue og hennes barn, som jeg i sannhet elsker, ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne." (2 Joh 1)Hvilken oversettelse er dette? spø...

Den nye oversettelsen av Det nye testamente og 1 Johannesbrev

Jeg er konsulent for Bibelselskapet på et bokprosjekt som heter Studie-NT. Jeg har fått i oppdrag å se over teksten til første, andre og tredje Johannesbrev, nytestamentets Ole, Dole og Doffen. Det...

Om bønn i Det nye testamente, og kjempekort om Mel og Henrik Ibsen

Vi vet veldig lite om hvordan de første kristne ba, men dere - troløse lesere -tror meg jo ikkenår jeg sier det. Hvorfor er dere så utrolig skeptiske? ;-) Les hvasalige (eller lever han ennå?)Ralph...

Om tolkning, forståelse og misbruk av Bibelen: 8 minutter ved Tor Vegges føtter

"Vi misbruker både evangeliene og Paulus. Det fins nok flere tolkninger av det som er skrevet og ikke bare en. Hver generasjon gjør sin tolkning av Skriften," sa kollega og førsteamanuens...

Herodes Den Stores gravsted funnet

Interesserte (alle tre av dere!)kan lese mer om denne saken på sidene til The Hebrew University of JerusalemJeg er ikke noe tess i herodeskunnskap, men dårligere i sløyd. Herodes Den Store er han s...
hits