Dødehavsrullene/Qumran oversettelser

Vismannens sanger [4Q510] fragment 1 linje 4-6

4Q510 fragment 1 linje 4-6(4) Og jeg er en vismann, som gjør kjent hans herlighets majestet, for å skremme og for[ferde] (5) alle ødeleggelsesenglers ånder og bastard-ånder, demoner, Lili[t], ugler...

Oversettelser av Qumran-tekster

Jeg har oversatt en del materiale som ikke finnes i Dødehavsrullene (red. Torleif Elgvin, De norske bokklubbene) eller i Torleif Elgvin, Mine lepper spiller fløyte (Verbum). Nedenfor følger lenker ...

11QApokryfe salmer [11Q11] 4,4-8

4 Jahve vil ramme deg med et [stor]t sl[ag] for å tilintetgøre deg ... 5 og i sin brennende vrede [vil han sende] en mektig engel mot deg [for å utføre 6 hele] sin [befal]ing, en som [ikke viser] b...

Samfunnets takkesalmer [1QHa] 11,35-36

Sukk, jeg erfarer at kolonne- og linjenummereringen i vår ellers utmerkedeoversettelse av Samfunnets takkesalmer/Hodayot i Dødehavsrullene (Verdens hellige skrifter) kommuniserer dårlig med de andr...

Tempelrullen [11Q19] 29,7-10

De skal være mitt folk, og jeg vil være deres for evig. Jeg vil bo hos dem i all evighet. Jeg vil hellige min helligdom ved min herlighet, for der vil jeg la min herlighet ta bolig inntil skapelsen...

Vismannens ord til alle mørgenrødens sønner [4Q298] fragment 1-2 1,1-2

Vismannens/underviserens [ord], som han talte til alle morgenrødenssønner: Lyt[t til meg, a]lle menn med innsikt, og dere som [jag]er etter rettferdighet, fors[t]å mine ord! 4Q298 fragment 1-2 1,1-...

4QInstruction [4Q417] fragment 1 1,12-18

I den norske oversettelsen til Dødehavsrullene har Torleif Elgvin oversatt flere utdrag frateksten 4QInstruction, som opprinneligtrolig var mer enn 20 kolonner lang.I dag har jeg sittet ogkjempet l...

Visdomsverk [4Q185] fragment 1-2 2,13-15

OK. Enda en oversettelse av en tekst som ikke foreligger i norsk oversettelse. Utdraget nedenfor erfra 4Q185 (Sapiential Work)I dette avsnittet er det uklart om det refereres til loven eller visdom...

Fru Dårskap [4Q184] fragment 1 linje 5-8

Mens dere ennå fantaserer om hva dere skal ha til frokost, har vi i Offentlig sektor allerede vært på jobb lenge. Meg bekjenthar Qumran-teksten 4Q184, Fru Dårskap, ikke blitt oversatt til norsk. He...
hits