11QApokryfe salmer [11Q11] 4,4-8

4 Jahve vil ramme deg med et [stor]t sl[ag] for å tilintetgøre deg ...
5 og i sin brennende vrede [vil han sende] en mektig engel mot deg [for å utføre
6 hele] sin [befal]ing, en som [ikke viser] barmhjertig[het] mot deg, so[m] ...
7 mot alle disse som [fører] deg [ned] til den store avgrunnen
8 [og til dødsrikets] dypeste sted.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits