Secrets about The Secret

Jeg leser for tiden kultboka The Secret, og kjenner veldig på at den gjør meg urolig. For meg personlig er boka først og fremst et ganske ulykkelig gjensyn med 80-talls teologien til fremgangsteologer som Kenneth Hagin, Ulf Ekman og den yngre Åge Åleskjær.  

Hovedproblemet med The Secret er at den lærer folk opp til å fokusere på ting de ikke har. På denne måten forsvinner de fra det eneste de egentlig har, livet som det er, her og nå. Hemmeligheten i The Secret er de facto at du er din egen lykkes smed---at alt du har, er ting og forhold du selv har trukket til deg. En av autoritetene i boka sier til og med at hvis du rammens av en bilulykke, ja, så er det fordi du har trukket denne hendelsen til deg. 

I motsetning til Rhonda Byrne og hennes profeter, tror jeg at en av livets dypeste hemmeligheter ligger i å erkjenne at livet og tilværelsen er slik de er. This is it! Slik er livet, slik det oppleves her og nå. Notto Thelle har med rette påpekt at det å være sin egen gud, er et ganske slitsomt prosjekt. Slik livet og tilværelsen er--her og nå--kan du gjøre lite for å endre. Men du kan gjøre mye med hvordan du forholder deg til livet ditt og til tilværelsen din. That's a good secret! Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det that matters.

For øvrig er det grunn til å fascineres over menneskets lengsel etter å knekke den hemmelige koden, som ligger under The Secret, Da Vinci-koden, men også under mye kristen teoligi. Dette må være en av menneskets grunnkrefter. Alse Finnseth, som jeg også har sitert nedenfor, sier at "forestillingen om at menneskene har gudegnisten i seg, at de skal knekke visdomskodene, stige i gradene og til slutt bli guddommelig selvforsynt" har røtter helt tilbake i antikken. At denne kløen og driften i seg selv et et problem, mener jeg faktisk er en større og viktigere innsikt, enn hemmeligheten som The Secret søker å åpenbare.

2 kommentarer

Angel of Darkness

10.04.2009 kl.19:51

Nice! Keep sharing your insights, O' great Bodhisattva :)

Årstein

10.04.2009 kl.21:47

Thanks!The Bodhi(sattva)

Skriv en ny kommentar

hits