Naming the infinite on Julaften

Det er mye å si om julen. Men når det gjelder gaver og mat, danker den i alle fall pinsen fullstendig ut, og setter sistnevnte i et nesten smålig lys.

Julen er også den tiden av året da mange prester kappes om å vise at de klarer seg fint uten det de lærte på teologistudiet. På fri(h)ånd overbyr de hverandre om å si i overkant eleverte ting om barnet som ble født i Betlehem (eller var det Nasaret?). Biskop Skjevesland viser i sin nyttårspreken, som står gjengitt i hovedtrekk i Fævennen i dag, at han også er "sjef" når det gjelder denne øvelsen. ;-) I ett av de få teologiske utsagnene han kommer med, klinker han til med det følgende:

1. januar er helligdag av én grunn. Dette er den 8. dag etter at Bethlehemsbarnet ble født. Og på den dagen fikk Gud navn. Og navnet er Jesus.

Det er vakkert sagt. Fint bygd opp, og godt ment. Men likefullt er det nonsens: 24. desember - dagen da Gud fikk navn? Jeg er målløs og teologisk indignert.

4 kommentarer

Morten

04.01.2009 kl.12:59

Jeg tenkte du ville få en klump i halsen når jeg leste det. Før det første var det vel ikke 24. desember? Nu? Ka?For det andre har Gud navn, Adonai, JHWH, Sebaoth...men tror du ikke han mente at det var "dagen" da Guds herlighet kom til uttrykk? Eller mener du at han ikke fikk Guds herlighet før salvelsen ved Johannesdåpen?

Årstein

04.01.2009 kl.17:54

Som du vet, Morten, er det mye jeg kunne sagt om dette. Men la meg nøye og gøye meg med en ting. Skjeveslands utsagn beror på den svært utbredte misforståelsen at Matteus 1 og Lukas 2 handler om inkarnasjon, dvs at Gud bilr menneske. Det gjør de ikke. Tekstene handler om at en jomfru blir med barn (slik f eks også ufruktbare Sara, the wife of Abraham i sin tid ble det - et like stort under som det som skjer med Maria!) og føder, ikke Gud, men Israels messias. Tanken om en inkarnasjon er fremmed for synoptikerne. Av det at en jomfru føder, følger det ikke at det hun føder er Gud. Det burde du vite, du som har ex phil. ;-)

Morten

05.01.2009 kl.09:06

Hva med Fil 2,6-11 da?Han var i Guds skikkelse (2:6)Gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik.Hva gav han avkall på, o' ethoslithos? Livet i fylden, en tilstand som han hadde FØR han tok på seg en tjenerskikkelsen?

Årstein

06.01.2009 kl.17:55

Jasså, så du driver med Krøssklepping på høylys dag. Fil 2,6 er en flott tekst - men hjelper den Skjevesland eller evangelistene? Nu? Ka! Hæ?

Skriv en ny kommentar

hits