Verdens første forskerseminar om The Vision of Gabriel

The Vision of Gabriel ble publisert for første gang i mars i år. Teksten er en steininskripsjon som består av 87 til tider fragmentariske linjer, skrevet med blekk(!). Vi kjenner ingen andre antikke tekster hvor det er skrevet med blekk på stein. En av verdens fremste eksperter på paleografi, Ada Yardeni, daterer den tett på år 0 (mellom år 50 f Kr. og år 0). Språket i teksten er ujevnt. Det er innslag av bibelhebraisk, mishnahebraisk (en senere utgave) og arameisk. Torleif Elgvin karakteriserer språket som cokney-hebraisk!  

Torleif ledet oss i dag igjennom verdens første forskerseminar om denne teksten. Sammen leste vi de 87 linjene med hebraisk tekst, med gulvet åpent for innspill.  Utgangspunktet var Ada Yardenis transkripsjon av teksten og noen av Torleifs restorasjonsforslag. Hva var det egentlig vi leste? Hva slags tekst var det? Her var de lærde uenige: Torleif karakteriserte teksten som profetisk/karismatisk. Magne Sæbø mente den var et midrasj og Collins beskrev den som quasiprofetisk.

Det som gjør teksten særlig aktuell er at den handler om Gabriel, engelen som er en sentral skikkelse både i Daniel og i Lukas 1. Lukas legger mye kristologi i munnen på denne engelen i sitt første kapittel. I The Vision of Gabriel taler Gabriel i førsteperson, men hans budskap er noe ullent.

En forsker som særlig hilser denne teksten velkommen er Israel Knohl, som har skrevet den svært kontroversielle boken The Messiah before Jesus (2000). Her argumenterer han for at man i flere dødehavsruller faktisk finner spor av en lidende messias - før Jesus! Knohl mener at denne lidende messiasfiguren kan identifiseres med Menachem the Essene, som Josefus nevner. I den fragmentariske linje 80 i The Vision of Gabriel restorerer Knohl teksten slik: "after three days you shall live" og mener dette refererer til ingen ringere enn messias (før Jesus). Torleif leser denne linjen på en annen måte - som jeg ikke skal røpe her. Men (hvis dere lover å ikke si noe til min kjære veileder) synes jeg faktisk Knohls lesning virker mer sannsynlig enn den Toreleif foreslo i dag. Førstnevntes restorasjon kan finne støtte i Hos 6,1-2. However, at teksten skulle handle om en messias som står opp etter tre dager synes relativt usannsynlig utfra konteksten som denne linjen forekommer i.

Men viktigere: Jeg er ganske sikker på at denne teksten er et falsum, utfra fem observasjoner: (1) Språket er rart og formularene kunstige, (2) innholdet synes ufokusert og usammenhengende (dette gjorde særlig Collins et poeng ut av), (3) kombinasjonen blekk på stein synes spooki og har en klar fordel for en svindler: Stein kan jo ikke gjøres til gjenstand for C-14 datering (Torleif). (4) Man vet ikke hvor teksten er funnet (det hevdes at den er fra Jordansiden av the Judaean Desert). (5) I den senere tid har vi sett flere virkelig hederlige svindelforsøk, fra svært kompetente svindlere. Mest kjent og mest vellykket er The James Ossuary, en svindel som blant annet en storhet som Ben Witherington III gikk på. Boka han skrev selges nå veldig billig - utrolig billig faktisk.

Jeg fikk inntrykk av at Torleif foreløpig mener at teksten er ekte - og det er jo han som kan dette. Det er mye mer å si om denne teksten på et mer detaljert nivå - men det ville være ufint av meg å gå ut med det her når Torleif skriver en artikkel om den. Torleif har med dette bidraget igjen vist at han er en forsker i verdensklasse, som går inn og bidrar der det brenner mest.

Nå får vi bare sitte å vente på overskriftene: "Ny tekst gjendriver kristendommen", "Ord fra engelen Gabriel som paven ikke ville høre", "Forskere krangler om ny tekst som viser at bibelen må skrives om" og "Teksten paven ville bruke som dopapir på hytta - til tross for at den er skrevet på stein". Noe slikt vil garantert åpenbare seg in a newspaper near you! Det vedder jeg ei steintavle med blekk på!

4 kommentarer

Nicole Kidman 2007

21.09.2007 kl.21:40

I am really impressed!!

Kolocina

06.11.2007 kl.19:26

Hi! Your site appeared very useful to me. Excellent work, thanks.

Norman Eikanger

11.11.2010 kl.21:58

Hei, mykje vetugt, men kan du sei meg kva var det fyrste språket på denne planeten??

Morten

17.01.2011 kl.21:53

Det første alfabatet med kileskrift, er vel fra Ugarith. I "ugarittiske skrifter" fra Verdens Hellige Skrifter leser du også om "Baal"-guden som også er kjent fra Det gamle Testamentet. http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3042461

Skriv en ny kommentar

hits